Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Κονδύλια για πράσινο από το ΥΠΕΚΑ ... άρθρο από το real.gr

Πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων με φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρήση ψυχρών υλικών σε πλατείες, πάρκα κλπ. εξήγγειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλεί
δήμους, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του Δημοσίου να υποβάλλουν προτάσεις.

Σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία, οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), από την 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους έργων πρέπει να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ ως 6 εκατ. ευρώ.

Θα ακολουθήσει, μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρόγραμμα με τίτλο «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια», μέσω του οποίου θα ενισχύονται φορείς του Δημοσίου για να φυτεύσουν πράσινο στις ταράτσες κτηρίων. Οι προδιαγραφές του έχουν ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

ΠΗΓΗ:  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=88093&catID=5