Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Τα καλύτερα δέντρα σκιάς

Ένα δέντρο για να είναι κατάλληλο για σκιά θα πρέπει να δημιουργεί πυκνό φύλλωμα ώστε να περνάνε όσο λιγότερο γίνεται οι ακτίνες του ήλιου , η κόμη του να θυμίζει ομπρέλα , να ξεκινάνε τα κλαδιά από τα 2,5 μέτρα και πάνω ώστε κάτω από το δέντρο να μπορούμε να κυκλοφορούμε άνετα και να μην
δημιουργεί καρπούς οι οποίοι θα πέφτουν και θα λερώνουν. Ένα από τα πιο δημοφιλή είναι η μουριά η αρσενική (σκαμιά) η οποία με το κατάλληλο κλάδεμα παίρνει μορφή ομπρέλας και είναι ένα από τα πιο γρήγορης ανάπτυξης δέντρα. Άλλα δέντρα είναι η κατάλπη , η ιπποκαστανιά , λεύκα η αργυρόφυλλη (προσοχή στις ρίζες κατάλληλο για μεγάλους κήπους) , πλάτανος , σοφόρα , σφανδάμια , φλαμουριά , φτελιά , ροβίνια και ζέλκοβα (αργής ανάπτυξης).