Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Πράσινη πρόταση "Το Πάρκο µας" ... από το protothema.gr

"Το Πάρκο µας" είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων της πόλης µέσω της δηµιουργίας πάρκων πρασίνου και αστικών αθληµάτων και της διοργάνωσης ανάλογων πολιτιστικών και
αθλητικών εκδηλώσεων.

Η κατασκεύη πρότυπων πάρκων αστικών αθληµάτων περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαδικασία δεντροφύτευσης µε γνώµονα τόσο τη βιωσιµότητα του πάρκου όσο και τη χρηστικότητα των χώρων.

"Το πάρκο µας" στοχεύοντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα υλοποιεί τα έργα του αποκλειστικά βασισµένο στις χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών και δεν υποστηριζεται από κρατικές
χρηµατοδοτήσεις.


Η πρόταση

Το « Πάρκο µας » αποτελεί µια πρόταση για την αξιοποίηση ενός ανοιχτού χώρου, την ένταξή του στην καθηµερινότητα των περιοίκων µε τη δηµιουργία ενός µητροπολιτικού πάρκου αστικών αθληµάτων εντός του αστικού ιστού, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής στην πόλη.

"To Πάρκο Μας" - Φιλοσοφία
-Ανεκµετάλλευτος χώρος στο κέντρο. Πράσινο και εκδηλώσεις µε ελεύθερη είσοδο. Αρχιτεκτονικά προσεγµένο & χρηστικό.
-Περιβαλλοντικές δράσεις και ενηµέρωση πολιτών. Ο χώρος είναι περικυκλωµένος από σχολεία (περίπου 3500 µαθητές) κι έτσι οι δράσεις θα αφορούν και παιχνίδια για παιδιά (PlanetBook).
-‘Ανοιχτή’ οµάδα (όλοι βοηθάµε, όλοι έχουµε day-jobs), κοινότητες της Αθήνας: skaters για ένα σωστό skate park, καλλιτέχνες για τα µουσικά events, ανάλογα media για την ανάλογη στήριξη.
-Το OUR PARK πρωτοβουλία πολιτών


-Πολιτιστική πλευρά - events στην πόλη (festival, διαγωνισµοί, ηµερίδες)
-Περιβαλλοντολογική πλευρά – ανάπλαση συντήρηση πράσινου χώρου.
-Κοινωνική πλευρά – ελεύθερη είσοδος σε όλα τα happenings, meeting place.
-Αισθητική πλευρά – στο www.ourpark.gr µπορείς να παρακολουθήσεις τα virals (video) που φτιάχτηκαν για την επικοινωνία του πάρκου.« Το Πάρκο µας » είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων της πόλης µέσω της δηµιουργίας πάρκων πρασίνου και αστικών αθληµάτων και της διοργάνωσης ανάλογων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.Η κατασκευή πρότυπων πάρκων αστικών αθληµάτων περιλαµβάνει ειδική µέριµνα για την πρόσβαση των Α.Μ.Ε.Α. ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαδικασία δεντροφύτευσης µε γνώµονα τόσο τη βιωσιµότητα του πάρκου όσο και τη χρηστικότητα των χώρων.« Το πάρκο µας » στοχεύοντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα υλοποιεί τα έργα του αποκλειστικά βασισµένο στις χορηγίες ιδιωτών και εταιρειών και δεν υποστηρίζεται από κρατικές χρηµατοδοτήσεις.« Το Πάρκο µας » αποτελεί µια πρόταση για την αξιοποίηση ενός ανοιχτού χώρου, την ένταξή του στην καθηµερινότητα των περιοίκων µε τη δηµιουργία ενός µητροπολίτικου πάρκου αστικών αθληµάτων εντός του αστικού ιστού, βελτιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής στην πόλη.« Το Πάρκο µας » δηµιουργεί και διαχειρίζεται για µία περίοδο 15 µηνών το πάρκο συνολικής έκτασης 4 στρεµµάτων µε πίστα αστικών αθληµάτων και ανοιχτό χώρο πρασίνου. Κατά τη διάρκεια των 15 µηνών πρόκειται να διοργανωθούν 5 αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις µε σκοπό την αυτοδιαχείριση και συντήρηση του πάρκου καθώς και την ένταξη του χώρου στην καθηµερινότητα του πολίτη.

Our Park Team

Κλέων Γρηγοριάδης /Ιδρυτής Our Park
Βαρβάρα Αναγνώστου / Πρόεδρος
Σταύρος Μιλιώνης /Πρόεδρος ΚΕΑΝ(Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) www.kean.gr/
Ιδρυτής Planet διαδικτυακό περιβαλλοντολογικό παιχνίδι.

ΠΗΓΗ:  http://www.protothema.gr/environment/article/?aid=132316