Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Πορτουλάκα

Η πορτουλάκα είναι ένα σαρκώδες πολυετές φυτό εδαφοκάλυψης. Ανθίζει το καλοκαίρι και υπάρχουν διάφορες ποικιλίες με διάφορα χρώματα λουλουδιών. Χρειάζεται ηλιόλουστα σημεία αλλά
 αντέχει και στην ημισκιά. Χρειάζεται έδαφος με καλή στράγγιση και μέτριο πότισμα. Είναι αρκετά ανθεκτική στην ξηρασία αλλά στον παγετό μπορεί να χαλάσει εντελώς. Προσοχή στους μύκητες.