Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για αλλαγή γλάστρας;

   Η κατάλληλη εποχή αλλαγής γλάστρας είναι όταν δεν υπάρχουν ακραίες καιρικές συνθήκες. Η καλύτερη εποχή είναι για την χώρα μας από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και από
μέσα Σεπτέμβρη μέχρι και Νοέμβριο. Γενικά δεν κάνουμε μεταφύτευση όταν έχει πολύ κρύο ή πολύ ζέστη. Αυτό βέβαια αφορά για φυτά που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Σε φυτά που βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο μπορούμε όλο τον χρόνο να κάνουμε μεταφύτευση.