Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Για πιο λόγο είναι καλό να βάζουμε ελαφρόπετρα στην γλάστρα πριν βάλουμε το χώμα;

  Καταρχάς η ελαφρόπετρα (ελαφρύς + πέτρα = ελαφριά πέτρα) είναι ένα πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό, χημικά αδρανές. Δημιουργείται από την
 ηφαιστειακή δράση και το πορώδες του υλικού οφείλεται στα κενά που δημιουργούνται από τη διαφυγή ατμού κατά την ψύξη της λάβας.Χρησιμοποιείται στην γεωργία και στην ανθοκομία. Είναι καλά να χρησιμοποιούμε ελαφρόπετρα 4-5 εκατοστά στην βάση της γλάστρας γιατί σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε πιατάκια στις γλάστρες δεν αφήνει να έρθει σε επαφή το νερό που βρίσκεται στο πιατάκι της γλάστρας με το χώμα. Θα πρέπει να είναι απαραίτητη η χρήση της ελαφρόπετρας σε γλάστρες που δεν έχουν τρύπα γιατί το νερό μένει μέσα στην γλάστρα και η ελαφρόπετρα δεν αφήνει να έρχετε σε επαφή χώμα με νερό. Επίσης η γλάστρα μας θα είναι πιο ελαφριά για μετακινήσεις.