Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Τι είναι το λίπασμα και γιατί τα φυτά το χρειάζονται;

Τα φυτά για να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν χρειάζονται κάποια σημαντικά στοιχεία να υπάρχουν στο έδαφος. Αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά αρχίζουν να τελειώνουν αφού από αυτά "τρέφονται" τα φυτά και για αυτό θα πρέπει εμείς να συμπληρώνουμε το έδαφος με αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είναι το λίπασμα. Το λίπασμα περιέχει διάφορα στοιχεία όπως για παράδειγμα , άζωτο , φώσφορο , κάλιο , μαγνήσιο , σίδηρο κτλ. σε διαφορετική αναλογία ανάλογα το λίπασμα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι το άζωτο , ο φώσφορος και το κάλιο. Αυτά είναι που αναγράφονται πάντα πάνω στο λίπασμα. Για παράδειγμα 20-5-10 , το 20 αφορά την περιεκτικότητα σε άζωτο , το 5 τον φώσφορο και το 10 το κάλιο.  Σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέσα στο λίπασμα στοιχεία απαραίτητα και αυτά αλλά σε πολύ μικρότερη περιεκτικότητα. Τα φυτά μόνο με νερό και χωρίς λίπασμα ζούνε αλλά δεν θα αναπτύσσονται σωστά. Ανάλογα λοιπόν το φυτό ή το πρόβλημα που μπορεί να έχει προκύψει στο φυτό επιλέγουμε και το κατάλληλο λίπασμα.