Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΛΙΠΑΣΜΑ

Το χώμα δυστυχώς με τα χρόνια αρχίζει να χάνει τα στοιχεία του όταν σε αυτό υπάρχει κάποιο φυτό. Πριν πολλά χρόνια οι αγρότες ήταν αναγκασμένοι να αφήνουν μετά από 5 χρόνια καλλιέργειας της γης , 4 χρόνια χωρίς
καλλιέργεια της γης ώστε να ξαναμαζέψει τα στοιχεία της ώστε η παραγωγή να είναι καλύτερη (αργαναπαυση) ... Όμως αυτό δεν τους έδινε την δυνατότητα να μπορούν να ζουν από την γη τους συνέχεια αφού θα έπρεπε να την αφήνουν μια τετραετία... Όλα αυτά όμως αλλάξανε όταν ανακαλύψανε τα λιπάσματα. Το λίπασμα έδινε στοιχεία στο χώμα και έτσι μπορούνε να καλλιεργούνε κάθε χρόνο...

Το λίπασμα λοιπόν είναι απαραίτητο για τα φυτά μας. Είναι η τροφή τους... Απλά θα πρέπει να  βάζουμε τόση ποσότητα όση μας λεεί η κάθε συσκευασία... Ποτέ δεν βάζουμε λίπασμα τον χειμώνα και το καλοκαίρι... Την άνοιξη κάνουμε 3 λιπάνσεις (Μάρτιο, Απρίλιο, Μαϊο) και άλλες 3 το φθινόπωρο (Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη)...  Και πάντα μετά το λίπασμα αμέσως αρκετό πότισμα!