Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Πότε πρέπει να απομακρύνουμε το χιόνι πάνω από τα φυτά μας

Όταν σκεπάσει το χιόνι τα φυτά μας είναι λάθος να απομακρύνουμε το χιόνι. Είναι λάθος γιατί το χιόνι δημιουργεί μόνωση και προστατεύει από τις
πιο χαμηλές θερμοκρασίες και τον παγωμένο αέρα. Απομακρύνουμε το χιόνι μόνο σε περίπτωση που το φυτό που έχει σκεπαστεί υπάρχει περίπτωση να σπάσει από το βάρος του χιονιού.