Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Όταν ξεκινήσουν οι βροχές , ξεκινήστε το ψέκασμα των κωνοφόρων

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν οι βροχές , η ατμοσφαιρική υγρασία θα είναι αρκετά υψηλή και η θερμοκρασία θα είναι αρκετή ώστε να αρχίσουν οι προσβολές των κωνοφόρων από μύκητες. Για αυτό καλό είναι να αρχίσετε μετά την πρώτη βροχή τους προοληπτικούς ψεκασμούς. Συνήθως 3 ψεκασμοί είναι αρκετοί. Ο ένας ψεκασμός από τον άλλο θα πρέπει να έχει μια απόσταση 10 ημερών. Το ριζοπότισμα είναι καλό να γίνεται ταυτόχρονα σε μικρής ηλικίας φυτά.