Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Τα πιο εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου

Σίγουρα το να φροντίσεις κάποιο φυτό δεν είναι τόσο εύκολο αλλά ούτε και τόσο δύσκολο. Κάθε φυτό εσωτερικού χώρου έχει τις δικές του απαιτήσεις αφού κάθε φυτό μπορεί να έχει καταγωγή από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Κάποια φυτά πάντως είναι
πιο ανθεκτικά και έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις περιποιήσεις. Κάποια από αυτά τα φυτά είναι τα παρακάτω:
Ο πόθος , η σανσεβέρια , το χλωρόφυτο , η αλόη , το επίφυλλο , η καλαγχόη , η δράκαινα , η διφενμπάχια , η καλαθέα , το σπαθίφυλλο και η νολίνα (μποκαρνέα).