Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Τι είναι η διαίρεση της ρίζας

Η διάρεση της ρίζας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους πολλαπλασιασμού πολυετών ποώδων φυτών. Ο τρόπος που πρέπει να γίνει είναι με τον χωρισμό των
ριζωμάτων με τα χέρια και με ένα κοφτερό μαχαίρι σε περισσότερα από δυο μέρη. Θα πρέπει πάντως να γίνει προσεκτικά ώστε να μην τραυματίσουμε την ρίζα. Η καλύτερη περίοδος είναι αργά το φθινόπωρο και πριν τον παγετό την εποχή δηλαδή που τα φυτά δεν βρίσκονται στην βλαστική του περίοδο.