Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Φεστούκα η γλαυκή


Η φεστούκα η γλαυκή είναι αειθαλής αγροστώδες θάμνος που δεν ξεπερνά τα 30 εκατοστά σε ύψος και σε πλάτος. Το φύλλωμά του είναι γλαυκό εως και γκρι και για να διατηρήσει το όμορφο χρωματισμό των φύλλων χρειάζεται προσήλια σημεία.  Προτιμά άγονα εδάφη , καλά στραγγιζόμενα παρά πλούσια και υγρά. Είναι αρκετά ανθεκτικό φυτό στην ξηρασία. Αντέχει αρκετά το κρύο του χειμώνα.