Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Αυτή την εποχή 2 - 3 φορές την εβδομάδα πότισμα είναι αρκετά ανάλογα βέβαια τα φυτά