Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ποια φυτά μπορούμε να κάνουμε σπορά για καλοκαιρινή άνθιση;

Κάποια από τα φυτά τα οποία μπορούμε να έχουμε από σπόρο και να ανθίσουν το καλοκαίρι είναι τα: Βίνκα (βίγκα) , Ζίννια , Πετούνια , Πορτουλάκα , Σάλβια , Σελόσια , Κατηφές (ταγέτης)