Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Αγγελική η λεπτόφυλλη

   Η αγγελική η λεπτόφυλλη έχει τις ίδιες απαιτήσεις με την κοινή αγγελική απλά έχει
διαφορετικό φύλλωμα. Το φύλλωμά της είναι λευκοπράσινο και πιο μικρό. Αν και αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα , υπάρχει η πιθανότητα να ρίξει κάποια φύλλα από τον παγετό.